ŚNIEŻNICA (1006 m)

24N. Kasina Wielka (ok. 570 m) – Śnieżnica (1006 m 1.15-1.30 g.) – przełęcz Gruszowiec (660 m) 1.45-2 g. GOT 9 pkt. Jednostajne, zalesione podejście na Śnieżnicę. Walory widokowe tego szlaku polepszyła szeroka przecinka wyciągu orczykowego. Ponadto ładne widoki znad przełączy Gruszowiec. Od stacji PKP w Kasinie Wielkiej * (X 19C, 20C, 21N) idziemy krótko na płd. wzdłuż torów linii Chabówka – Nowy Sącz, w kierunku Mszany Dolnej. Znaki skręcają wkrótce przez to-ry w lewo, osiągając pola na zach. stoku Śnieżnicy. Z rozwidlenia dróg należy skierować się w lewo ku widocznej stacji wyciągu orczykowego. Otwiera się stąd ładna panorama na zach. – widoczny wyniosły stożek Lubogoszcza, dalej w prawo centrum Kasiny Wielkiej oraz Wierzbanowska Góra, a w głębi najwyższy szczyt Beskidu Średniego – Lubomir (904 m).

Szlak kieruje się w górę w skos stoku ku granicy lasu, podchodząc mozolnie na wsch. skrajem szerokiej przecinki narciarskiej trasy zjazdowej. Dość stromo wznosimy się odcinkami lasu i wzdłuż przecinki, skręcając stopniowo w prawo (na płd. wsch.) ku widocznej górnej stacji wyciągu. W tyle ładny widok Lubogoszcza i Wierz- banowskiej Góry. Szlak osiąga górny koniec szlaku 25Z (od Kasiny Wielkiej 30-45 min), prowadzącego do schroniska PT „Śnieżnica” i na przel. Gruszowiec. Pozostawiając z prawej strony górną stację wyciągu droga leśna dochodzi do głównego grzbietu Śnieżnicy. Odtąd jednostajnie lecz łagodnie podchodzimy lasami bukowymi na podszczytową polankę Śnieżnicy. Roztacza się stąd fragmentaryczny widok na Gorce oraz na daleki łańcuch Tatr aby osiągnąć szczytowy kopiec Śnieżnicy (1006 m), skąd widoczny jest szczyt Cwilina (1072 m) z halą, należy przejść (bez znaków) jeszcze ok. 100 m na wsch.

Na skraju polanki szlak skręca prostopadle w prawo, na płd. Ścieżka łączy się z drogą jednostajnie schodzącą świerkowymi lasami. Po ok. 15 min śródleśna polana ze skrzyżowaniem dróg na płd. widać grzbiet Ćwilina. Szlak skręca w lewo i osiąga prostopadłą drogę, gdzie dołączają się znaki trasy 25Z (od Śnieżnicy ok. 20 min). Szlak niebieski wraz z zielonym obniżają się na płd. do granicy lasu, gdzie znaki zielone kierują się w prawo. Stąd stromo polami schodzimy nadal na płd. ż pięknym widokiem na Cwilin, a -w lewo na Łopień i Mogielicę. W dole widoczna grupa zabudowań wsi Gruszowiec, położonych w rejonie przełęczy o tej samej nazwie. Poprzez przełęcz przebiega szosa z Mszany Dolnej do Limanowej. Coraz łagodniej obniżamy się na płd. do zabudowań Gruszowca *, a następnie łukiem w prawo dochodzimy do wspomnianej’ drogi Mszana Dolna – Limanowa, baru „Pod Snieżnicą” oraz przystanku PKS. Tutaj ponownie spotykamy szlak 25Z. Czasy przejść w kierunku przeciwnym: przełęcz Gruszowiec – Snieżnica (45 min) – Kasina Wielka l.jo g. GOT 8 pkt.

Przełęcz Gruszowiec (660 m) – schronisko PT „Śnieżnica” (855 m) – zach. stok Śnieżnicy (ok. 890 m)

Krótki szlak dojściowy łączący przeł. Gruszowiec ze schroniskiem PT „Śnieżnica” i górną stacją wyciągu orczykowego na zachodnim stoku góry. Z przełęczy Gruszowiec, od baru „Pod Śnieżnicą” i przyst. PKS przy drodze Mszana Dolna – Limanowa (X 24N, 26N), znaki zielone kierują się polami płasko na płn. zach., ku grupie domów Gruszowca (osiedle Chęcie). W górze na stoku Śnieżnicy widać pozostałości partyzanckiego bunkra. Na zach. widoczny Lubogoszcz, a w lewo od niego Czarny Dział. Przed grupą domów szlak zatacza łuk na zach. (z lewej widać Cwilin), a następnie zawraca na płn., na stok Śnieżnicy.

Podchodzimy jednostajnie polami ku granicy lasu, mijając wspomniany bunkier. Szlak skręca w lewo. Ładny stąd widok Łopienia i części grzbietu Mogielicy. Mieszanymi lasami wznosimy się na płn. wsch. Za odcinkiem ornego pola dołącza z prawej strony szlak 24N – od wyjścia 20 min. Stąd obydwa szlaki łagodnie podchodzą lasem do wyrównania terenu, z którego znaki niebieskie skręcają w górę ku szczytowi Śnieżnicy.

Odtąd za znakami zielonymi trawersujemy masyw Śnieżnicy, wznosząc się łagodnie na zach. Następnie szlak skręca na płn. i w obniżeniu terenowym osiąga kompleks obiektów otaczających schronisko PT „Śnieżnica”. Stąd lasami bukowymi podchodzimy na płn. zach. przez dwa uskoki terenowe do obszernego wyrównania terenu z boiskiem i obiektami rekreacyjnymi. Droga skręca na płn., po czym trawersując stok przechodzi koło widocznej z prawej strony górnej stacji wyciągu orczykowego (jego dolna stacja znajduje się w Kasinie Wielkiej). Przekraczamy trasę wyciągu, schodząc na przecinkę narciarskiej trasy zjazdowej na zach. stoku Śnieżnicy, gdzie szlak nasz łączy się z drogą 24N (za znakami niebieskimi można stąd zejść w 25-30 min do stacji PKP w Kasinie Wielkiej). Czasy przejść w kierunku przeciwnym: zach. stok Śnieżnicy – schronisko PT „Śnietnica” (15 min) – przełęcz Gruszowiec 45 min. GOT 2 pkt.

Comments are closed.

Partnerzy
Strony
Kategorie
Archiwa
Polecane